By Tomas, 10 years and 4 months ago

Kennis in Connectie

In dit paper laat ik samen met Gilles de Hollander en Tom Aizenberg zien op welke manier de cognitief-psychologische stroming van het connectionisme interessant is voor symbolische interactionistisch sociologen en andere wetenschappers die geïnteresseerd zijn in sociale interactie en de invloed hiervan op denkbeelden van mensen.

Wij onderzochten de empirische houdbaarheid van de 'homogeniseringsthese'. Deze these stelt dat denkbeelden van mensen door interactie meer op elkaar gaan lijken en vormt een belangrijke onderlegger voor het werk van o.a. de sociologen Schutz, Giddens, Garfinkel, Mead, Beck, Parsons & Foucault.

Wij hebben gevonden dat een groepsdiscussie over Lord of the Rings leidt tot verdubbeling in de mate van homogeniteit in associaties met betrekking tot Lord of the Rings onder deelnemers aan deze discussie. Bovendien blijkt er, bij de door proefpersonen als belangrijk aangemerkte associaties, sprake te zijn van een sterk na-ijl effect. Twee weken na de discussie nam de homogeniteit nog eens 53% toe waarmee de totale homogeniteittoename op de belangrijke concepten op 180% uitkomt.

Deze groepsdiscussies zijn tevens gesimuleerd met een zeer basaal, op een connectionische paradigma gebaseerd, computationeel model. Dit basale model blijkt op een aantal specifieke parameters opvallend goed in staat op de invloed van een groepsdiscussie op de denkbeelden van de deelnemers te voorspellen.

Volledig verslag

Kennis in connectie (Pdf)

No comments

Be the first to write a comment on this post.

Write a comment

If you want to add your comment on this post, simply fill out the next form:

* Required fields

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>.

No trackbacks

To notify a mention on this post in your blog, enable automated notification (Options > Discussion in WordPress) or specify this trackback url: http://​zwinkels.co.uk/​wp-trackback.php?p=3&lang=nl