Tomas Zwinkels

Methods, Human Behavior and Policy
By Tomas, 14 years and 2 months ago

U kent ze vast wel (NL)

In dit paper wordt verslag gedaan van een 'content analyse' van artikelen die betrekking hebben op de Tweede Kamer verkiezingen van 1998, 2002 en 2006. Deze analyse is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de eventuele invloed van het verkiezingsjaar 2002 op een 'gepersonaliseerde politieke schrijfstijl' in Nederlandse dagbladen.

Keep reading →

By Tomas, 15 years and 7 months ago

Ethiek & Energievraagstukken: Ethiek van energievraagstukken en Parfit's problem

Over een periode van enkele miljoenen jaren heeft de aarde uit rottingsprocessen van plantenresten een behoorlijke energievoorraad opgebouwd. Sinds de uitvinding van de stoommachine zo'n 200 jaar geleden, isreeds een groot deel van deze voorraad verbruikt; momenteel gebruiken we zo'n 4,3 . 1017 Joule per dag. Het ecosysteem is volgens de meeste optimistische schatting in staat om 3,3 . 109 joule per dag van deze voorraad weer aan te vullen (Cassedy, 1998, pg. 23). Kortom: we hebben een fors tekort (ongeveer een factor 10^8) op onze energiebegroting. Duurzaamheid veronderstelt dat we niet meer van onze energiebronnen gebruiken dan er aangevuld wordt (Van der Heijden, 2006, pg. 342). Dit paper gaat over
ethische kwesties die samenhangen met de verdeling van uitputbare energiebronnen tussen generaties. De vraagstelling die in dit stuk behandeld zal worden is: Kan het ruime gebruik van uitputbare energiebronnen door huidige generaties betoogd worden als ethisch onjuist handelen ten opzichte van toekomstige generaties? Dit probleem valt binnen de bredere ethische problematiek van de verdelende rechtvaardigheid. Met ethisch onjuist handelen ten opzichte van toekomstige generaties wordt bedoeld dat wij een morele verplichting hebben ten opzichte van navolgende generaties om zuiniger met uitputbare energiebronnen om te gaan. Wat men intuïtief ook vindt van deze problematiek: theoretisch is het een verre van triviaal probleem. De toevoeging van de factor tijd zorg voor praktische en theoretische problemen. Het praktische probleem vat zich samen in het feit dat we niet in de toekomst kunnen kijken. Het is voor ons heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om in te schatten hoe afhankelijk het welzijn van toekomstige generaties is van de hoeveelheid uitputbare energiebronnen die zij tot hun beschikking hebben.


Keep reading →